الیاس اسماعیلی داماد آخوند جزایری امام جمعه اهواز با دریافت وام ۲۶۷ میلیاردی بدون کوچکترین ضمانت و وثیقه از بانک ملت مرکزی و تبدیل آنها به دلار در یکی از صرافی های اهواز، دیشب در حال خروج از ایران توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.
گفته میشود که پول های وی ضبط و تحویل دولت ترکیه داده شد.
وی با کامیون محتوای خشکبار دلارهای خود را در چند صندوق در وسط کشمش و انجیر جاسازی کرده بود.

درستی این خبر هنوز تایید نشده است.
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah