رویترز در یک گزارش اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۴ مارس/ ۲۳ اسفند از واشنگتن منتشر کرد، به نقل از دو منبع آگاه نوشت که سیاست واشنگتن در قبال صادرات نفت ایران از ماه مه به بعد، بر محور کاهش بیست درصدی صادرات نفت ایران استوار است، به نحوی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز، کاهش یابد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah