دولت هلند طی بیانیه یی اعلام کرد با هدف جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به «فناوری‌های حساس»، دانشجویان و محققین وابسته به این رژیم فعال در هلند را تحت نظارت شدیدتری قرار می‌دهد. در این بیانیه آمده است: دولت هلند با همکاری دیگر نهادهای این کشور، از این پس نظارت خود بر دانشجویان کشورهای «با ریسک بالا» را تشدید می‌کند .
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah