بر اساس اعلام بیمارستان قروه از دو روز پیش تا به الان بیش از ۶۰۰ نفر به بیمارستان مراجعه کرده اند که پس از انجام آزمایشات مشخص شده است که همگی بر اثر مصرف گوشت یخ زده دولتی به این حال افتاده اند.
نیروهای حکومتی بدون اطلاع رسانی در باره علت مسمومیت شهروندان قروه، شروع به جمع آوری گوشت های یخ زده موجود در بازار کرده اند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah