درحالی که یک هفته به سال نو خورشیدی نمانده است رژیم ایران در آستانه سال نو دست به اعدامهای گسترده زده است.
سحرگاه روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه حکم اعدام دو زندانی بلوچ (پدرو پسر) به نامهای “شیرمحمد ناروئی“ ۵۰ ساله و
“یونس ناروئی“ ۲۰ ساله به اجرا درآمد. اين دو نفربه اتهام مواد مخدر در زندان بیرجند اعدام شدند.
روز سه شنبه ۲۱ اسفند حکم اعدام یک زندانی در زندان تبریز به اجرا درآمد .
این زندانی به نام «اسلام فارسی» ۴۲ ساله بود
روز چهارشنبه ۲۲ اسفند سه زندانی در زندان خراسان جنوبی اعدام شدند
این سه زندانی در درگیری مسلحانه دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند
روز پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه، یک زندانی در ملاء عام اعدام شد
این زندانی که جلاالدین مصلی نژاد نام داشت در شهرستان جهرم در ملاء عام به دار آویخته شد.
این زندانی ۱۲ سال را در حبس گذرانده بود.
روز شنبه ۲۵ اسفند ماه، یک زندانی در زندان زاهدان اعدام شد.
این زندانی که عنایت الله توتازهی نام داشت ۲۵ ساله، مجرد بود و از سال ۹۰ در زندان در حبس بود.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah