تجمع کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد
امروز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ گروهی از کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد در اعتراض به برآورد نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در تهران تجمع کردند.

photo_2019-03-16_11-57-56

همدان

شنبه ٢٥ اسفند۹۷ – اعتصاب کارگران کشتارگاه نهاوند مقابل استانداری در اعتراض به عدم دریافت ٤ ماە حقوق و نبود امنیت شغلی

photo_2019-03-16_11-57-39

هرمزگان اعتراض به محدودیت برای صادرات گوجه فرنگی به خارج
گروهی از گوجه‌فرنگی کاران هرمزگانی در اعتراض به محدودیت صدوراین محصول به خارج از کشور در مقابل استانداری تجمع کردند‌.
شنبه ۲۵اسفند

photo_2019-03-16_11-47-57

 

مسدود کردن جاده هشتبندی هرمزگان در اعتراض به ناایمن بودن محور میناب
عده ای از شهروندان هشتبندی میناب روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ در پی اعتراض به ناایمن بودن محور میناب-‌هشتبندی با برپایی یک تجمع این محور را مسدود کردند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

photo_2019-03-16_11-46-44