روز شنبه ۲۵اسفند ۹۷ برزان محمدی و علیرضا شیرمحمدی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه تهران سومین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند.
این دو زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در این زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه و علیرضا شیرمحمدی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شده بودند.
برزان محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری و علیرضا شیرمحمدی ۲۱ ساله و اهل محله نازی‌آباد تهران نیز از بابت اتهامات “توهین به مقدسات” “توهین به خمینی”، “توهین به خامنه ای ” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah