برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، همایون بهمنی، از فعالین زیست محیطی شهر سنندج حدودا چهار ماه پیش توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و در سلولهای انفرادی این نهاد امنیتی نگهداری می شود.
بە گفتە یک منبع مطلع، پرونده همایون بهمنی به شعبه دوم‌بازپرسی سنندج ارجاع شده و تاکنون وی در بازداشت موقت به سربرده و هیچ‌گونه ملاقات حضوری با خانواده نداشته و این مساله بر نگرانی خانواده این فعال زیست محیطی در خصوص سلامتی وی افزوده است.
همایون بهمنی روز١٠ آذر ٩٧ توسط نیروهای ادارە اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شدە بود.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah