کیهان خامنه‌ای ۲۵اسفند۹۷ برآشفتگی خود را از ادامه بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک نشان داد و نوشت:
اینک پس از گذشت نزدیک به ۹ماه از دستگیری، بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی هنوز خبری از سرنوشت پرونده او در دست نیست.
سفیر ایران در اتریش نیز تاکنون هیچ واکنشی نسبت به بازداشت دیپلمات زیر نظرش نشان نداده است!
یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه که نخواست نامش عنوان شود گفت: « اتفاقی که در مورد دیپلمات ما اسدالله اسدی رخ داده شاید بتوان گفت که در تاریخ دیپلماسی ما بی‌سابقه است.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah