آلکساندر جرم دلال تسلیحاتی رژیم ایران در لندن به جرم ارسال قطعات نظامی هواپیما برای ایران به ارزش ۵میلیون پوند محکوم شناخته شده است .
وی که متهم به نقض قوانین کنترلی تسلیحات کشتار جمعی است دوسال و نیم زندان خود را میگذراند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah