آلخوویدال کوادراس معاون سابق پارلمان اروپا روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷ در وبسایت «فیر آبزرور» نوشت: «فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هنوز به انتصاب ابراهیم رئیسی یا همان رئیس کمیته مرگ در ایران واکنش نشان نداده که ناشی از ناتوانی او است.»
او همچنین با توجه به حکم صادره علیه نسرین ستوده از فدریکا موگرینی خواسته «میانه‌روی» را کنار بگذارد و به اصول اتحادیه اروپا توجه داشته باشد که بر مبنای حقوق بشر پایه‌گذاری شده است.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah