حمله نیروی انتظامی با شلیک وتیراندازی هوایی برای متفرق کردن مردم در دیواندره برای ممانعت از جشن چهارشنبه سوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

صلوات آباد سنندج، حضور نیروھای انتظامی در مراسم چھارشنبە سوری
سه شنبه ۲۸ اسفند

چهارشنبه سوری در میدان ترک آباد هشتگرد
سه شنبه ۲۸ اسفند

بانه پرتاب پرتاب نارنجک دست ساز در خیابان در زیر بارش برف
سه شنبه ۲۸ اسفند

رشت و غوغای آتشین مردم در میدان شهرداری با رقص و پایکوبی
سه شنبه ۲۸ اسفند

مراسم چهارشنبه سوری در ایلام
رقص و شادی بر گرد آتش
رقص بانوان در این مراسم چشمگیر است.
سه شنبه ۲۸ اسفند

 

جشن چهارشنبه سوری در مشکین شهر اردبیل
سه شنبه ۲۸ اسفند

پیام یکی از جوانان میهن برای برگزاری هرچه با شکوه جشن سراسری چهارشنبه سوری
«بیائید هرکدام خاری بشیم در چشم رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه که دشمن فرهنگ ما است‌»
سه شنبه ۲۸ اسفند

چوپی (رقص) در مراسم جشن چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری دراشنویه

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با وجود بارش برف وباران
۲۸ اسفند

 

جشن چهارشنبه سوری درتهران

سه شنبه بیست وهشتم اسفند

جشن چهارشنبه سوری در شهر کرند استان کرمانشاه
سه شنبه ۲۸ اسفند

جشن چهارشنبه سوری کامیونداران گمرک لطف آباد
سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷

جشن چهارشنبه سوری در اردبیل
سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷