عصر روز شنبه ۲۷ اسفند ۹۷ چهار جوان موتورسوار راه را بر روی خودرو سرهنگ محمدی بسته و خودرو وی را به محاصره خود در آورده و به داخل پرتاب مواد محترقه به داخل خودرو وی به‌سرعت منطقه را ترک می‌کنند.
حال پاسدار محمدی چندان رضایت بخش نیست. آخوندی به نام علایی هم در این تهاجم ؛زخمی شده است.
شب قبل از این حادثه، سرهنگ پاسدارمحمدی به همراه چند تن از نیروهای بسیجی اقدام به اذیت و آزار جوانان این منطقه نموده بودند.
درود بر جوانان شورشی و قیام آفرین
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah