به گزارش رسانه‌های ایران شرکت هوایی ماهان مجبور به لغو پرواز ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ به مقصد پاریس به دلیل تحریم‌های دولت فرانسه علیه این شرکت شده است.
مقام‌های ماهان از احتمال لغو همه پروازهای ماهان به مقصد پاریس خبر دادند.
پیش از این آلمان مجوز پرواز و توقف در فضای آلمان را برای هواپیماهای ماهان به حالت تعلیق در آورده بود.
وزارت خارجه آلمان دلیل این اقدام را حمل ونقل سلاح و پرسنل به سوریه و سایر مناطق جنگ‌زده خاورمیانه توسط این خطوط هوایی اعلام کرد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah