درود بر تمامی ملت ایران
سال جدید را به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این سال جدید، شاهد آزادی تمام زندانیان سیاسی، عقیدتی ،کارگران شریف، معلمان عزیز، فعالان حقوق بشری و تمامی کسانی که بخاطر عقایدشان درزندان اسیرند، باشیم. سالی که صلح، برابری وآزادی برکشورمان حکمفرما شود.
فرنگیس مظلوم مادرسهیل عربی
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah