مزدوران بسیج و لباس شخصی های حکومتی در یک انتقام جویی در واکنش به اعتراض مردم به نصب تابلوهای کشته شدگان حرم بشار اسد دیکتاتور سوریه دانشگاه جندی شاپور دزفول را به آتش کشیدند.
پنجشنبه ۱ فروردین ۹۸

 

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah