هموطنان عزیز سال ۱۳۹۸ را در شرایطی آغاز می کنیم که رژیم اشغالگر و ضد ایرانی آخوندها در بحران و بن بست بی برون رفت است.

سالی که گذشت سال شکست و انزوای داخلی و بین المللی رژیم و بحران وضعیت انفجاری جامعه و تعمیق و پیشروی آن بود.

وضعیتی که در هراس از شعله ور شدنش رژیم دست خود را در افزایش سرکوب بسته می بیند.

مردم ایران در حالی به پیشواز سال نو می روند که چشم اندازپیروزی بسیار روشن تر از پیش است. ما هر روز شاهد اعتراضات اجتماعی هستیم و این رژیم نه می خواهد و نه می تواند به نیازهای آنان پاسخ بدهد. بی تردید نوروز و بهار آزادی ایران فرا می رسد که مبشر صلح و دوستی در خاور میانه و جهان خواهد بود.
🌺به امید بهاران آزادی🌺

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah