«الان بیست استاندار و ۱۰۰ نماینده و ۹۰ فرماندار در خارج از کشور تعطیلاتشان را در کنار بچه هایشان می گذرانند!!
من خیلی بد شانس بودم که سیل آمد و فهمیدند که من نیستم راست میگویند بیایند حضور و غیاب کنید! ببینیند کی سر کارشه که یقه منو گرفتند.»
با استناد به همین افشاگری دولت روحانی باید استعفا دهد. اما در نظام ولایت فقیه چون قدرت و ثروت در قبضه باندهای حکومتی و بطور خاص باند ولابت فقیه و سپاه پاسداران است گ تمامیت این نظام ضد ایرانی باید برکنار شود، که آن هم جز با قیام مردم کنار نمی رود.
دولت روحانی با برکناری یک استاندار میخواهد خشم و نارضایتی مردم را کاهش دهد که با افشاگری استاندار برکنار شده در باره کارگزاران حکومتی که مردم را سیل زده را به حال خود رها کرده اند و مشغول تفریح و خوشگذرانی هستند، خشم نفرت مردم فزونتر خواهد شد و این حقیقت را بیش از پیش نمایان می کند که راهی جز برانداختن این نظام فاسد وجود ندارد. هموطنان تا ایران بیش از این ویران نشود و ایرانی بیش از این گرفتار فقر و فلاکت نگردد بپاخیزید. این تنها راه نجات ایران و ایرانی است.

t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah