قاتل این هموطنان سپاه پاسداران و حکومتی است که سرزمین ما را به ورطه نابودی کشانده است. هموطنان اگر بیش از این به این اشغالگران ایران ستیز فرصت بدهیم. از ایران چیزی باقی نخواهد ماند. باید علیه این نظام فاسد و ضد ایرانی بپاخیزیم و بیش از این نگذاریم فاجعه بیافریند.

دوشنبه ۵ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah