مناف هاشمی برکنار شد و میرمحمدغراوی معاونش سرپرست استانداری گلستان شد.

میرمحمد غراوی معاون آقای نیکزاد وزیر مسکن سابق نیز بود.

در تمام باغاتی که در تهران تخریب شد امضای میرمحمد غراوی پای تمام مصوبات فاجعه آفرین کمیسیون ماده ۵ بود. حتی کار به جایی رسید که جنبش عدالتخواه علیه وی اعلام جرم هم کرد.

جور شدن در و تخته‌ با هم که می‌گویند یعنی همین. استانی که امام جمعه‌اش #سلطان_جنگل است، استاندارش هم باید مناف هاشمی باشد و معاون استاندارش هم کسی مثل میرمحمد غراوی که حالا سرپرست شد.

کسانی که به باغات تهران رحم نکردند خدا بداند چه بلایی بر سر جنگل‌های گلستان خواهند آورد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah