سیلهای سنگین زیر ساختهای فرسوده ایران را لرزاند
سیل تعداد زیادی از استانهای ایران و منجمله مازندران و گلستان را در خود فرو برد و موجب آسیبهای سنگین به ساكنین گردید و علاوه بر این زیر ساختاهای فرسوده را لرزاند.
اپوزسیون اعلام كرد كه رژیم سرمایه های خود را بجای بهبود بخشیدن به وضعیت مردم خود در داخل در حمایت از تروریسم به هدر داد و این در حالی است كه انتظار می‌رود در این فاجعه طبیعی تعدادی جان خود را از دست داده باشند.
مریم رجوی رهبر مقاومت ایران با اشاره به سیل در استان گلستان گفت سیاست‌های ویرانگر رژیم آخوندی و چپاول سرمایه‌های مردم ایران و به هدر دادن آن در تروریسم و جنگ‌افروزی، مردم ما را در برابر كمترین حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل بی دفاع گذاشته و خسارات و تلفات ما در این حوادث بسا بیشتر از استاندارد جهانی است
رجوی روشن ساخت كه رژیم ایران سرمایه های مردم را بجای مصرف در طرحهای زیر بنایی و حمایت از ایرانیان در مقابل خطرات بلایای طبیعی در پشتیبانی از سازمانها و شبه نظامیان تروریستی هدر داده است.
منبع سایت الخلیج

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah