یک زمین شناس ایرانی دانشگاه لایبنیتز آلمان می‌گوید که طیفی از انواع دخالت‌های بشری در تبعات سیل اخیر در ایران قابل مشاهده است.
به باور او «جنگل‌زدایی، سدسازی، ساخت و ساز در حریم رودخانه و جاده کشی» از جمله دخالت‌های بشری به شمار می‌آید.
این زمین‌شناس در مورد سیل هم می‌گوید: «دخالت بشری از جمله جنگل‌زدایی به خاطر سدسازی بی رویه و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه و جاده کشی در بستر رودخانه می‌تواند آثار تخریبی ناشی از سیل را بیشتر کند اما اینکه سهم هرکدام از این موارد چقدر است نیازمند مطالعه بیشتر است.»
به گفته او «مجموعه دخالت‌های بشری تاب‌آوری مناطق مختلف جغرافیایی را نسبت به تنش‌های آب و هوایی بسیار کم و شکننده کرده است . همین باران اخیر با روش درست آبخوان‌داری می‌توانست منشا خیر و برکت شود و نه تنها به معضل فرونشست زمین کمک کند که سطح رطوبت خاک را افزایش داده و در و در مقابله با گرد و غبار نیز موثر باشد اما نتیجه تنها به آثار تخریبی بارندگی‌های اخیر ختم می‌شود.» یورو نیوز
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah