وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۷فروردین ۹۸، پرونده کمپانی «بلاک اندکر» را پس از پرداخت ۱/۹ میلیون دلار جریمه بدلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران، مختومه اعلام کرد.
توافق انجام گرفته شده بین کمپانی« استنلی بلک اند دکر» و دفتر داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری پنجمین اقدام تنبیهی این وزارتخانه در سال اخیر می‌باشد…
بنا‌ به بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا کمپانی Jiangsu Guoqiang Tools که به‌نام GQ نیز شناخته می‌شود بین ژوئن ۲۰۱۳ و دسامبر ۲۰۱۴ اقدام یا تلاش برای صادرات ۲۳محموله ابزار یا قطعات به ارزش بیش از ۳.۲میلیون دلار مستقیم یا غیرمستقیم برای رژیم ایران کرده است.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah