شورای امنیت سازمان ملل ‌به‌اتفاق آرا قطعنامه مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. شورای امنیت که روز پنجشنبه ۸فروردین به ریاست ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تشکیل شد، توانست ۱۵رأی موافق را به دست آورد. شورای امنیت از تمام دولتها خواست تا استانداردهای اف.ای.تی.اف درباره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، گسترش تسلیحاتی و یادداشتهای تفسیری آن را اجرا کنند.
جاناتان کوهن نماینده آمریکا در سازمان ملل،در این جلسه در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت:
قطعنامه امروز کشورها را ملزم می‌کند که کمک مالی به تروریسم جنایی شود و یک جنایت تلقی شود. این قطعنامه بر هدف قرار دادن منابع مالی تروریسم تأکید دارد. کانالهای مالی تروریسم را باید قطع کرد. باید ترور را از نظام مالی جهانی قطع کرد،مانند حزب‌الله که بی‌ثبات کننده است و به جنگ در یمن و سوریه ادامه می‌دهد.همه ما باید حزب‌الله را تهدیدی جهانی برای صلح و امنیت بدانیم.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah