به گزارش امدادگران مستقل در منطقه، پس از مسدود کردن حساب‌های کمک به سیل‌زدگان و در برخی موارد مصادرهٔ اقلام جمع‌آوری شدهٔ مردمی، امروز سپاه پاسداران تراکتورهای شخصی را که همدلانه، کمک‌های مردمی و مردم آق‌قلا را جابه‌جا می‌کردند در اختیار گرفت تا کمک‌ها انحصاری شود. که بی تردید اهداف سرکوبگرانه و غارتگرانه می باشد.
در شهرهای میهن به اعتراض علیه دخالت های سپاه پاسداران در امور زندگی و کار و فعالیت مردم برخیزیم.
امکانات ارتش و سپاه و بسیج باید در اختیار مردم و شوراهای مردمی برای کمک به سیل زدگان قرار بگیرد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah