سجاد ديلمی ۲۲ ساله،فرزند رحيم، اول فروردين ماه ۱۳۹۸ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است. سجاد ديلمى از جوانان منطقه شكاره شهرستان كارون مى باشد. او در فعاليتهاى فرهنگى منطقه شركت مى كرد. تا كنون دليل بازداشت اين هموطن مشخص نشده است وخانواده او با مراجعه هاى مكرر به ستاد خبرى، به آنها جواب نداده اند.
همچنین به گزارش هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سلمان افرا، جوان اهل روستای نی از سوی دستگاه قضایی بە تحمل پنج سال حبس محکوم شدە است.
یک منبع مطلع در اینبارە اعلام کرد ، کە این حکم از سوی دادگاه مریوان و بە اتهام همکاری با احزاب کرد بە سلمان افرا تحمیل شدە است.
سلمان افرا روز یکشنبە٢٧ آبان ٩٧ از سوی نیروهای اطلاعات مریوان بازداشت و روز یک شنبە ٢٨ بهمن ٩٧ ، پس از سە ماه بازداشت با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.
سه هموطن دیگر ساکن این روستا چندی پیش بە تحمل ١٦ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدە بودند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah