مادر امینه اعتضاد سالها از دیدار فرزندش محروم بود.

مهدی فراحی شاندیز فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دادنشگاه صنعتی اصفهان در سال ۸۹، به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی و توهین به خامنه ای جنایتکار بازداشت و در دادگاه به سه سال حبس محکوم شد اما در پروسه حبس خود با پرونده سازی و اتهامات واهی حبس وی از ۳ سال به ۱۲ سال افزایش یافت.
این زندانی سیاسی در طول مدت حبس خود در زندان مورد شکنجه جسمانی و روحی و روانی شدید قرار گرفته است همچنین بر اثر ضرب و شتم مسئولین و ماموران زندان دچار مشکلات جسمی فراوانی از جمله از دست دادن شنوایی گوش چپ، شکستگی پهلو و نقض بینایی چشم راست شد.

یکشبنه ۱۱ فروردین ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

 

 

 

یکشبنه ۱۱ فروردین ۹۸