امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸، محمد نجفی وکیل دادگستری پس از گذشت۴ روز از آزادی مجددا بازداشت و جهت تحمل حکم حبس به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
محمد نجفی روز ۸ فروردین ماه ۹۸ در حالیکه در حال سپری کردن حکم سه ساله بود، از زندان مرکزی اراک آزاد شده بود.
محمد نجفی، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شده بود.
محمد نجفی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شازند بود که در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.
این وکیل دادگستری در حال حاضر دو پرونده دیگر در دست بررسی دارد که در آن‌ها مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده‌ است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah