از ساعت یک و نیم بامداد روز چهارشنبه ۱۴فروردین۹۸ مردم در روستاهای اطراف دشت آزادگان و سوسنگرد با مزدوران سپاه پاسداران، مسلحانه درگیر شدند.
علت درگیری بین مردم و نیروهای سپاه پاسداران این بوده که پاسداران در منطقه خفاجیه اقدام به باز کردن سیل بندهایی کردند که مردم برای حفاظت از مزارعشان در برابر سیل درست کرده بودند. سپاه تلاش می‌کرد آب سیل به سمت چاههای نفت در دشت آزادگان که کنترل آن در دست خودش است نرود.

مقاومت مردم منجر به درگیری مسلحانه بین مردم و پاسداران گردید. در این درگیری تاکنون تعدادی از هموطنان مجروح شدند که حال یکی از آنان به‌نام عبود ربیعی وخیم است. تعدادی از پاسداران نیز مجروح گردیدند.

چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah