بنابه این خبر پاسدار دزد و جنایتکار احمد دانش پژوه فرمانده قرارگاه موسوم به کربلا هنگام بازدید از مناطق در معرضسیل در خوزستان هدف افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که با «اقدام سریع محافظان» از این حمله جان سالم بدر برده است. آتش خشم و انتقام مردم ایران سرخ و گدازان خواهد بود. کشوری را چپاول و ویران وملتی را به خاک سیاه نشانده اید انتظار دارید مرد م به شما اشغالگران دسته گل بدهند. این طبیعی ترین واکنش از سوی مردم ستمدیده ایران است.

 

فیلم حمله مردم به خودرو احمد دانش پژوه سرکرده پاسداران در جنوب و پاسداران همراهش

فرمانده قرارگاه کربلای سپاه جنایت و چپاول پاسداران در جنوب هنگام بازدید نمایشی و تبلیغاتی از مناطق سیل زده مورد خشم و اعتراض هموطنان سیل زده که قربانیان جنایت سپاه پاسداران هستند قرار گرفت و فرار را بر قرار ترجیح داد.
رسانه های رژیم از حمله مسلحانه به وی خبرداده اند. اما آنچه در این فیلم مشاهده میشود. استقبال مردم خشمگین سیل زده از این پاسدار جنایتکار است. این خشم مقدس را در سرتاسر ایران علیه اشغالگران گسترش دهیم. سیل خشم مردم ایران علیه اشغالگران در راه است. غران و پرطغیان باد.

چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah