چرا حتی یک عدد کیسه شنی نظامی در مناطق سیل‌زده، برای ایجاد مانع در برابر سیل، دیده نشد؟
هر نیروی نظامی دارای امدادگران میدانی و امکانات بیمارستانهای صحرایی است. چرا سپاه با چنین امکاناتی به یاری سیل‌زدگان نرفت و جز چند فیلم کارگردانی شده، هیچ تصویر مردمی که شهروند خبرنگاران آن را تهیه کرده باشند، از چنین امدادرسانی‌هایی وجود ندارد؟
سپاه پاسداران دارای یکان مهندسی است که قادرند پل‌های متحرک بسیار بزرگی را در عرض زمان کوتاهی در مناطق آبی نصب کنند، براستی چرا خبری از این یکانها نبود؟
بله واقعیت این است که سپاه پاسداران خود عامل جنایت محیط‌زیستی ایران است و هرگز قصدی برای کمک نداشته و ندارد و نیروهای آن نیز جز برای نمایشهای مسخره و یا سرکوب اعتراضات مردمی در خیابان‌ها ظاهر نمی‌شود. موضوعی که خود تزلزل و شکنندگی و ضعف رژیم آخوندی در برابر جامعه انفجاری ایران را نشان می‌دهد. جامعه‌ای که خود خامنه‌ای و روحانی بیش از همه می‌دانند هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah