این هواپیما که امروز صبح در برلین بارگیری شده بود، در فرودگاه تهران به زمین نشست.
پیش تر مقامات جمهوری اسلامی به دروغ گفته بودند دلیل اینکه نمیتوانند به مردم سیل زده کمک رسانی کنند تحریم های آمریکاست. در همین رابطه سفیر آلمان در تهران در صفحه توییتر خود از نشستن هواپیمای چارتر حامل کمکهای بشر دوستانه دولت آلمان که در تهران فرود آمد خبر داد. کمکهای بین المللی بهتر است از سوی هلال اهمر کشورهای ارسال کننده با همکاری شوراهای مردمی در استانهای سیل زده به دست سیل زدگان برسد؛ در غیر اینصورت ارگانهای رژیم اشغالگر آن را به غارت برده و کمکها به دست مردم سیل زده نمی رسد. در این رابطه هموطنان هشیار باشند که این کمکها به دست مردم برسد.

جمعه ۱۶ فروردین
۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah