به دليل بى اعتمادى مردم به ارگانهاى حكومتى و امدادرسانان، مردم خود دست بكار شده و اقدام به تشكيل مجموعه هاى مردمى جهت كمك به سيل زدگان كردند.
وظيفه اين مجموعه ها، جمع آورى موادغذائى و مايحتاج سيل زدگان و سپس تقسيم كمك ها بين روستاها و مناطق است، از بين اين جوانان احمد كعبى و يعقوب كعبى كه روز شنبه 17 فروردين توسط نيروهاى امنيتى بازداشت وبه مكان نامعلومى منتقل شدند.
احمد ویعقوب کعبی از جمله کمک رسانان مردمی در روستای گوریه از توابع شهرستان شعیبیه مى باشند

کانال معلمان عدالت خواه

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah