روز پنجشنبه ۲۲ فروردين ۹۸ قاسم در حالی که در کنار سایر جوانان منطقه الحائی (قلعه سحر) در خوزستان در حال کمک به تحکیم سیل بند بود، در آب های سیلاب کرخه غرق شد و جان باخت.

یادش گرامی باد

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah