سایت اخبار خلیج
یک منبع در کمیته اقتصادی پارلمان عراق فاش ساخت که سفارت آمریکا گزارش مفصلی در مورد انتقال ۲۰۰ میلیون دلار آمریکایی از عراق به تهران ارسال کرده است. وی خاطرنشان کرد که این مبلغ بوسیله هواپیمای روحانی که از عراق دیدار کرده بود منتقل شده است.
واشنگتن ارسال مبالغ بسیار زیاد از اموال عراق به تهران را به معنای به چالش طلبیدن خود و نقض قوانین محاصره ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بمنظور زمینه سازی برای تسلیم شدن و یا تضعیف نقش آن در منطقه تلقی می کند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah