بامداد امرو زیکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ ماموران امنیتی با حمله به مرکز کمیته مردمی در ملاشیه بیش از ۲۵ نفر از امداد رسانان به سیل زدگان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.اين فعالان زمانى بازداشت شدند كه بعد از اتمام استحكام سيلبند به منزل مجيد صرخى واقع در ملاشيه-منطقه رمله مقابل مسجد الرسول پلاك ۷۸ جهت استراحت و همچنين بردن مواد غذائى براى ديگر كمك رسانان رفته بودند. كليه اين افراد در منزل مجيد صرخى توسط نيروهاى امنيتى و لباس شخصى ها محاصره و بازداشت مى شوند وبه مكان نامعلومى منتقل شدند.
اسامى بعضى از بازداشت شدگان بشرح زير است.
۱- رسول فرطوسي
۲-شاعر إبراهيم بدوي
۳- شاعر امين سيلاوي
۴- شاعر علي موسوى(البوگديمى)
۵- حسن بيت إسحاق
۶-عماد حيدري
۷-علي ناصري
۸-حاتم دحيمي
۹-شاعر احمد بدوي
‏۱۰-حسين حمودي
‏۱۱-مهدي شريفي
۱۲-قاسم تميمي
‏۱۳-عارف صرخى
‏۱۴-فؤاد بدوي
‏۱۵- كاظم مرواني
۱۶-محسن زويدات
‏۱۷-حبيب كروشات
۱۸-مسعود حريزاوي
۱۹19- ناجي السواري(معلم)
‏۲۰-حيدر سيلاوى
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah