به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از آنکه صدف خادم، به عنوان نخستین دختر بوکسور ایرانی در فرانسه به روی رینگ رفت، فدراسیون بوکس رژیم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ گونه فعالیتی در حوزه زنان ندارد و مسئولیت اینگونه مسابقات به عهده برگزارکنندگان یا شخص شرکت کننده است.

حول این موضوع چنین تبلیغ می شد که خانم صدف خادم پس از این مسابقه قرار است به ایران برگردد و …! انگار خیلی ها هنوز رژیم ضد ایرانی و زن ستیز آخوندها را نشناخته اند!
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah