روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ گزارش داد: رژیم ایران مجدداً در حال دوره‌گردی برای فروش یک میلیون بشکه نفت است، ولی هیچکس خواهان خرید آن نیست.
یک «بورس انرژی» ایران امسال تا شش میلیون بشکه نفت را برای فروش به معامله‌گران ارائه کرده ولی تنها یک قرارداد برای فروش ۳۵هزار بشکه نفت انجام شده است.
بلومبرگ نوشت: تولید و صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌های اعمال شده مجدد، افت جدی داشته است و قید و بندهای جدید محدودیتهای بیشتری علیه صادرات آن اعمال خواهد کرد.
فروش نفت سوت‌وکور بوده و حتی مقامات نفت ایران اذعان می‌کنند که تا زمانیکه تحریم‌ها دست نخورده باقی بمانند قراردادها نامطلوب خواهند بود.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah