در صبح دیروز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه، حداقل ۲۵ تن از شهروندان اهواز که برای کمک رسانی به شهروندان سیل زده اقدام کرده بودند، بازداشت و به محل نامعلوم منتقل شدند.
بر اساس گزارش شاهدین، این هموطنان پس از کمک به ایجاد سیلبند در منطقه ملاشیه مشغول استراحت و جمع آوری مواد غذایی برای کمک رسانی به سیل زدگان بودند که با یورش مأموران امنیتی محاصره و دستگیر شدند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah