از راست به چپ؛
نسترن مقیمی
فرزانه توسلی
آرزو صدقیانی زاده
هر سه ۱۴ سال پیراهن ( تیم ملی زیر حاکمیت رژیم اشغالگر ) به تن داشتند و دوبار هم جام قهرمانی آسیا را بالای سر بردند، اما در آخرین اردوی تیم ملی دعوت نشدند چون به عدم دریافت پاداش قهرمانی سال قبل در آسیا اعتراض کردند.
هنوز پاداش قهرمانی سال قبل را نگرفتند!
بروید کمک سیل زدگان این جام قهرمانی برای هر ایرانی بویژه ورزشکاران ایرانی است.
ورزش چون زیر کنترل سپاه پاسداران است از امروز شامل تحریم میشود‌. بسیاری از باشگاهها از سوی پاسداران هدایت میشوند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah