حسن روحانی در نامه‌ای به خامنه ای از او اجازه خواسته بود تا برای کمک به سیل زدگان به طور عاجل از صندوق ذخیرۀ ارزی کشور (موسوم به صندوق توسعۀ ملی) برداشت کند.
در پاسخ به این درخواست، علی خامنه ای در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت : اگر چه اقدام های «دستگاه های متعدد دولتی و نظامی» در کمک رسانی به قربانیان سیل «چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است، ولی این کمک ها نمی تواند خسارت های وارده به آحاد مردم به ویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند». علی خامنه‌ای سپس «ورود دولت را [برای کمک به سیل زدگان] لازم» دانسته و یادآوری کرده است : «مطلعید که استفاده از صندوق توسعۀ ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است.»
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah