“سیل ویرانگر اخیر درنقاط وسیعی از کشور و نحوه مواجهه و مدیریت حکومت با مردم و آسیب دیدگان بار دیگر عدم کفایت و مشروعیت آن را بر همگان هویدا کرد. حکومتی که حتی کمک رسانی و امداد مردمی به آسیب دیدگان را امنیتی کرد و با گسیل نیروهای امنیتی و نظامی و سانسور شدید فجایع، به سرکوب مطالبات بحق مردم آسیب دیده و ستمدیده در مناطق سیل زده پرداخت.
چهل سال غارت و از بین بردن محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، رودخانه و کوه فروشی، ساخت و سازهای غیر اصولی و بطور کلی نابودی کلیه زیرساخت‌های کشور و هزینه کردن منابع و ثروت ملی در صدور تروریسم و به آتش کشیدن منطقه و سرکوب داخلی به همراه فسادهای نجومی نوکیسگان حکومتی، تمام هستی این مردم ستمدیده را بر باد داده است.
لذا ما تنی چند از زندانیان سیاسی ضمن عرض تسلیت، مراتب همدردی و همبستگی خود را با تمام مصیبت‌زدگان سیل اخیر اعلام کرده و از اینکه دیوارهای قطور زندان و حافظان شب مانع حضور ما در کنارتان و خدمت به شما میشود شرمساریم.
از همه مردم به خصوص جوانان استدعا داریم با تشکیل شوراهای مردمی برای کمک‌رسانی مستقل به مناطق آسیب دیده به یاری مردم سیل‌زده بشتابید و آنان را در میانه‌ی آلام و مصیبت‌ها در برابر غارت و ستم این حکومت تنها نگذارید.
زندان رجایی‌شهر کرج، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸؛
امضا کنندگان:
محمد بنازاده امیرخیزی ، محمدعلی (پیروز) منصوری ، سعید ماسوری ، مجید اسدی ، پیام شکیبا ، آرش صادقی ، سعید شیرزاد ، ابراهیم فیروزی ، سعید صفایی ، حسن صادقی.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah