در عکس بالا تروریست معروف ابو مهدی مهندس را می بینید که یک تروریست تحت تعقیب و از سرکردگان جیش الشعبی عراق وابسته به نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران است.
هدف رژیم از وارد کردن این مزدوران مقابله با نارضایتی اجتماعی در مناطق سیل زده است وگرنه اگر هدف کمک برای جلوگیری از سیل بود چرا از ارتش تحت امرش استفاده نکرده و نمی کند؟!
رژیم به هیچ عنوان قصد کمک ندارد و به سود خود میداند مردم گرفتار و به مشکلات خود مشغول باشند. آوردن مزدوران عراقی اما نشاندهنده ترس و نگرانی از قیام و خیزش مردم است. او می داند سیلاب خشم مردم هر آن می تواند طغیان کند. لذا پیشاپیش خود را برای مقابله آماده کرده است.
اما نخواهد توانست این سیل بنیان کن را مهار کند. علیه اشغالگران بما خیزیم.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah