در پی تروریست نامیدن سپاه پاسداران از سوی دولت امریکا، شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحات پاسدار، قاسم سلیمانی، پاسدار محمد علی جعفری، پاسدار ضرغامی و … را مسدود کرد.
پاسداران و بسیجی ها و سایبری سپاه پاسداران را شناسایی و به شبکه های اجتماعی گزارش کنید تا از فعالیت های تروریستی شان جلوگیری شود‌.
رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است. از مجامع بین المللی باید اخراج شود‌.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah