خبرگزاری بسیج ضدمردمی، با آه و فغان نسبت به افشاگری‌های رسانه‌های مجاهدین درباره حضور نیروهای مزدور عراقی رژیم (حشدالشعبی) برای ایجاد فضای سرکوب در شهرهای سیل‌زده ایران، ضمن یک تئوری ولایی تاکید کرد: «ایران در حال تبدیل عراق به هاب ارزی خود است. امکان حواله با دینار شانس رصد تراکنش‌های ایران را بطور محسوسی کاهش خواهد داد. این یعنی تحریم‌ها کم‌اثر تر خواهند شد. خُب راه حل ماشین تحریم (رسانه‌، براندازان، مجاهدین) چیه= افزایش حساسیت به عراق به امید اختلاف دو ملت و کاهش همکاری‌ها!»
بدین‌ترتیب نظام آخوندی که این روزها از تاثیر اقدامات مجاهدین در لیست‌گذاری تروریستی سپاه می‌گوید و می‌نالد، اکنون تاکید می‌کند مجاهدین با افشای مزدوران عراقی رژیم، راه دور زدن تحریم‌های رژیم را هم می‌بندند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah