دادستان کل بحرین دادگاهی در بحرین روز سه شنبه ضمن خلع تابعیت ۱۳۸ نفر از اتباع این کشور، مجازات هایی سنگین برای آنها وضع کرد که حبس سه ساله کمترین و زندان ابد بیشترین آن است.
احمد الحمادی، دادستان کل بحرین با اعلام این خبر تصریح کرد که این افراد بخشی از افرادی هستند که اخیر در ارتباط با فعالیت های خرابکارانه شناسایی و دستگیر شده بودند. به گزارش یک منبع قضایی محکومان همگی شهروندان بحرین و از مسلمانان شیعه این کشور هستند که بخشی از یک گروه ۱۶۹ نفره را تشکیل می دهند. این افراد به دلیل تشکیل و سازماندهی «یک گروه تروریستی» و ارتباط با سپاه پاسداران تحت پیگرد قانونی قرار داشتند. به گفته دادستان کل بحرین افرادی که روز سه شنبه در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند در تلاش بودند تا تشکلی همتای جنبش شیعی «حزب الله» لبنان را در این کشور سازماندهی و فعال کنند.

یورو نیوز

چهارشنبه ۲۸ فروردین۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah