«مجتبی داداشی جوردهی»، دانشجوی ترم هشت علوم سیاسی در «دانشگاه حکیم سبزواری» شهرستان سبزوار، ظهر روز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ در پی احضار به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب این شهرستان بازداشت و به زندان منتقل شد.

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah