روز شنبه ۳۱ فروردین ماه، شماری از کشاورزان اصفهانی بار دیگر در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته هایشان برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.
کشاورزان که خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و بازگشت حقآبه خود از زاینده‌رود هستند، به نشانه اعتراض، کانال حفرشده توسط شرکت ذوب آهن برای بردن آب زاینده رود را بوسیله لودر پر کردند. به گفته معترضان طی سالهای 96 و 97 آبی به کشاورزان داده نشد و تلنبار شدن وام‌ها، نبود آب، تورم و گرانی‌، مشکلات آنان را سنگین‌تر کرده است. آنها می گویند، زمین‌های زراعی چند هزار ساله شان حالا تبدیل به کویر شده است. گفتنی است در مهرماه سال ۹۷ نیز برخی از شهرها و روستاهای شرق اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و تراکتورداران بودند. اعتراض آنها این بود که وعده‌ مسئولان مبنی بر جاری شدن آب زاینده رود در فصل پاییز و حمایت مادی از کشاورزان محقق نشده است.

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah