به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شده است، گفت: «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانیم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.»
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah