به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ حکم اعدام یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان کرمان به اجرا درآمد.
این زندانی به نام محمد بامری دانشجوی ۲۴ ساله و اهل شهرستان دلگان بود که مدت ۵ سال در زندان کرمان محبوس بود. وی پیش از دستگیری دانشجو بود و به دلیل فقر و تنگدستی و برای تأمین هزینه تحصیل خود به کار مواد مخدر روی آورده بود.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah